APK

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is in heel Europa wettelijk verplicht. Bij de APK wordt de auto getest op veiligheid en milieueisen. Zo moeten de remmen goed zijn en mag de auto niet teveel vervuilende stoffen uitstoten. Om de kwaliteit te waarborgen, houdt het RDW met steekproeven toezicht op de uitvoering van de APK-keuring. Ook de keurmeester moet aan wettelijk vastgestelde eisen voldoen. Na de keuring ontvangt u een keuringsrapport. Daarin staat of uw auto is goedgekeurd of dat er bepaalde mankementen zijn die eerst verholpen dienen te worden. Bij de APK wordt onderzocht of uw auto aan de minimale veiligheids- en milieueisen voldoet.

Nieuwe auto’s die op benzine rijden moeten (anno 2008) vier jaar na de ingebruikname voor het eerst worden gekeurd, daarna twee keer om de twee jaar en vervolgens ieder jaar opnieuw. Nieuwe auto’s die op diesel of LPG rijden moeten de eerste keer na drie jaar worden gekeurd en daarna jaarlijks. Auto’s ouder dan 30 jaar hoeven slechts om de 2 jaar te worden gekeurd, auto’s van voor 1960 zijn zelfs geheel vrijgesteld van de keuringsplicht. De afloopdatum van de keuringsperiode staat in het keuringsrapport. Als extra service houden wij van onze klanten de APK data bij, zo krijgt u automatisch een melding als u toe bent aan uw APK keuring en loopt u geen risico op een boete.

U kunt bij ons terecht voor onder andere:

  • APK
  • Kleine onderhoudsbeurt
  • Grote onderhoudsbeurt
  • Reparaties
  • Complete aircoservice
  • Schadeafhandeling
  • Uitlijnen
  • Vakantiecontrole / -beurt
  • Winter– en zomerbanden

Heeft u vervangend vervoer nodig? Informeer naar de mogelijkheden.